Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2012

dariankaxd
4259 add7 390
Reposted fromdumbscream dumbscream viadeadly deadly
4485 5037 390

June 25 2012

dariankaxd
Musisz wiedzieć czego szukasz. Skaczesz z kwiatka na kwiatek licząc, ze ktoś Cię zechce. Czas ustalić czego Ty chcesz.  Każdy może się zakochać znajdź faceta dojrzałego emocjonalnie. Nie zadawaj się z chłopakiem, skoro możesz mieć mężczyznę. 
— "Przypadkowy mąż"
Reposted fromnivea nivea viafrestyle frestyle

June 18 2012

dariankaxd
jestem prostym pytaniem,
ty jesteś na nie odpowiedzią.
— pidżama porno
Reposted fromshirleymanson shirleymanson viahansoolo hansoolo
dariankaxd
0812 502d 390
Reposted fromalexii alexii
dariankaxd
0686 ce0b 390
Reposted frommarionettes marionettes viamdjg mdjg
dariankaxd
0664 4969 390
Reposted frominsidemyheart insidemyheart viamaraskowa maraskowa
dariankaxd
0609 e310 390
Reposted fromDoINeedToBeBetter DoINeedToBeBetter viaxmajek xmajek
dariankaxd
0566 4b1e 390
Reposted frombeno beno viagrejpfrut grejpfrut
dariankaxd
depra milion.
dariankaxd
dariankaxd
nie opłakuj jak kobieta tego, czego nie potrafiłeś bronić jak mężczyzna.
— matka do Muhammada XII po oddaniu Granady królom katolickim
dariankaxd
Reposted fromsavor savor viazycienakrawedzi zycienakrawedzi
dariankaxd
dariankaxd
3585 6615 390
dariankaxd
0736 5e8e 390
Reposted fromsadi sadi viagriber griber

June 15 2012

dariankaxd
Nigdy nie skazuj kobiety na domysły. Nawet nie wyobrażasz sobie, jak "barwny" scenariusz potrafi napisać, niepewna Twych uczuć.
Reposted frommefir mefir viafullmoon fullmoon
dariankaxd
6939 da3d
Reposted fromedward1412 edward1412 viamanulein manulein
dariankaxd
dariankaxd
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl