Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2012

dariankaxd
Reposted fromSilentPit SilentPit viaszaaatan szaaatan

August 31 2012

dariankaxd
Od dzieciństwa mam już taki dar na opak, że zawsze unikam dobrych rozwiązań.
— Eric-Emmanuel Schmitt, Odette i Inne Historie Miłosne
Reposted fromperseweracje perseweracje viaproof proof
Sponsored post
feedback2020-admin
you are awesome!
Reposted bysirthomasbolton sirthomasbolton
dariankaxd
Reposted fromduha duha viaproof proof

August 30 2012

dariankaxd
Tęsknie, za spa­cerem Twoich spoj­rzeń po moim ciele. 
— djabeu sentences
Reposted fromcytaty cytaty viaproof proof
dariankaxd
Jak ko­bieta widzi, że ktoś jest smut­ny, to nie mówi mu nig­dy "jes­teś smut­ny". Tak głupio postępu­je tyl­ko mężczyz­na. Ko­bieta uda­je, że wca­le nie widzi smut­ku - i jest we­sel­sza, mil­sza, piękniej­sza niż zwyk­le. Wte­dy smu­tek mija. 
Reposted fromshapeofmyheart shapeofmyheart viaproof proof
dariankaxd
0026 3bb7 390
Reposted frombananowa-dama bananowa-dama viaproof proof
dariankaxd
Zupa to tylko cytaty. Publikuję to co mi się podoba. Ale spróbuj, będąc zakochana, publikować coś o nieszczęśliwej miłości, albo śmieszne obrazki kiedy masz ochotę płakać. Nie da się. Zupa odzwierciedla nasz humor. I nic na to nie poradzimy.
Reposted fromfakefriends fakefriends viaproof proof
dariankaxd
2004 a9b2 390
Reposted frompeluda peluda viaproof proof
dariankaxd
Jeden dzień, jedna noc, a w życiu jakby piękniej.
Reposted fromenchantress enchantress viaproof proof
dariankaxd

Mam dziś ochotę nie robić nic.
Na wino z lodem możemy iść.

Reposted fromdziaba dziaba viaproof proof
dariankaxd
0524 fa9c 390
Reposted fromproof proof
dariankaxd
3270 9561 390
Reposted frommarionettes marionettes viaproof proof
dariankaxd

Na żonę należy wybierać tylko taką kobietę, jaką by się wybrało na przyjaciela, gdyby była mężczyzną.

— Joseph Joubert
Reposted fromcarre carre viaproof proof
dariankaxd
Są na świecie miejsca, w których powinnam być, a nie jestem.
— Coco

August 08 2012

dariankaxd
-William Shakespeare
Reposted fromlugola lugola viaczeresnie czeresnie

July 26 2012

dariankaxd
    
      Wiem, że w pewnym sensie każdy krok, jaki zrobiłem, od chwili gdy nauczyłem się chodzić, był krokiem do Ciebie. Byliśmy sobie przeznaczeni.
— Nicholas Sparks-List w butelce
Reposted frompiepszoty piepszoty vialaj laj
dariankaxd
Kobiety lubią jasne sytuacje.
Jeżeli nie powiesz jej , że ją kochasz , zrobi to ktoś inny.
— Johnny Depp
Reposted fromarizonadream arizonadream viavotrechloe votrechloe
dariankaxd
3347 5650 390
Reposted fromarancione arancione viasatsu satsu

July 12 2012

dariankaxd
9265 30c1
Reposted frombearded bearded

July 11 2012

dariankaxd
3870 76f6 390
Reposted fromkulkacurly kulkacurly
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...